ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Νεαπόλεως
Γήπεδο Κεντρικών Λυκείων Μυτιλήνης
Γήπεδο Πλωμαρίου
Γήπεδο Παναγιούδας