ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Διαιτησίας
Μεταγραφών
Συγχωνεύσεων
Ομογενών και Αλλοδαπών
Ντόπινγκ
Για να κατεβάσετε τους κανονισμούς (.doc) στο pc σας, κάντε δεξί click πάνω στον τομέα που επιθυμείτε και ακολούθως
πατήστε την εντολή
"Αποθήκευση προορισμού ως...". Όσοι έχουν λογισμικό Windows στα αγγλικά, ας πατήσουν την εντολή "Save target as..."